Programma


Boudien Flapper & Elroly Groeneveld

Medische hypnose in de kinderarts praktijk

Kinderhypnose verheugt zich in groeiende belangstelling binnen de kindergeneeskunde in Nederland, onder meer dankzij recent nationaal en internationaal onderzoek. Dit heeft geleid tot een toename van interesse voor het gebruik van hypnotische technieken, vooral voor beïnvloeding van acute pijn en angst tijdens ingrepen alsook in de behandeling van chronische aandoeningen. Hoe verleg je de focus ? Hoe kan je een kind laten ontspannen? Hoe kan je een kind dit zelf aanleren? Hoe voelt het zelf om dit te ervaren? In deze workshop zal verduidelijkt worden wat hypnose is, gaan we in op de werkingswijze en toepassingen van hypnose in de medische setting. Een belangrijk deel gaat ook over 'comfort talk' het effect van taal op angst en pijn voor en tijdens medische ingrepen, verzorging en behandeling, die je zonder cursus al kan gaan toepassen.

Boudien Flapper, kinderarts UMCG.
Elroly Groeneveld, kinderverpleegkundige en therapeut medische hypnose UMCG.


Michel van Vliet & Anka Wagenaar

Transcultureel communiceren kun je in een uur (niet) leren

Slow down, you move too fast! Wie heeft de klok en wie heeft de tijd?

Wanneer kinderen en ouders met een migratie-achtergrond op het spreekuur komen, stelt dat andere eisen aan de communicatie. Culturele, etnische en talige aspecten beïnvloeden de interactie tussen arts/psycholoog en ouder/kind. Met meer dan 200 culturen in Nederland is het onmogelijk om kennis te hebben van alle culturele en religieuze achtergronden of gebruiken. Ook de strakke planning van het spreekuur leidt tot beperkingen. De basis voor interactie wordt nog meer versmald als het gesprek moet gaan over thema’s die diep in ons menselijk bestaan ingrijpen, zoals o.m. (levensbedreigende) ziekte, psychische of ontwikkelingsproblemen van het kind of wanneer sprake is van een ernstig bedreigde opvoedsituatie (bijv. kindermishandeling of dreigende uithuisplaatsing).

Het inzetten van specialistische transculturele hulpverleners is niet altijd mogelijk of nodig. Wat wel altijd noodzakelijk is, is de bereidheid om vanuit verschillende perspectieven naar de problematiek te kijken.

Met specifieke communicatieve vaardigheden en het stellen van enkele cruciale vragen, wordt de basis gelegd die nodig is om wezenlijk contact te hebben en de vertrouwensrelatie al gaande te versterken.

Michel van Vliet, Kinderarts bij Treant zorggroep en Yorneo, sociaal pediater io bij Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Anka Wagenaar, klinisch psycholoog, psychotherapeut, manager behandelzaken Yorneo.


Bianca van Moorst

Praten over seksualiteit

Kinderen zijn volop in ontwikkeling. De ontwikkeling van seksualiteit is een essentieel onderdeel van die ontwikkeling. Somatische klachten, chronische ziekten en ingrijpende behandelingen  kunnen de seksuele ontwikkeling belemmeren en/of beïnvloeden. Los daarvan hebben kinderen en jongeren vaak vragen over seksualiteit die ze niet zo makkelijk aan hun ouders of hulpverleners stellen. Omdat ook voor artsen  en psychologen seksualiteit vaak een lastig onderwerp is, wordt er door geen van de partijen over gesproken hetgeen geen goed doet aan het welzijn van het kind. In deze workshop wordt aandacht besteed aan de seksuele ontwikkeling van kinderen, de gevolgen van ziekte op de seksuele ontwikkeling en aan hoe de arts  of psycholoog het onderwerp in de spreekkamer ter sprake kan brengen.

Bianca van Moorst, psychotherapeut-klinisch psycholoog i.o- seksuoloog NNVS. Zij is werkzaam bij OLVG locatie West. Psychiatrie en Medische psychologie.


Irene Renaud & Nicole Bovens

Activiteiten en participatie na licht traumatisch hersenletsel en een vroege interventie

Theoretisch deel: uitleg over de achtergrond, opzet en inhoud van het Brains Ahead! onderzoek. Betreft een medisch-wetenschappelijk onderzoek naar activiteiten en participatie bij kinderen en jongeren in het eerste halfjaar na licht traumatisch hersenletsel. Onderzocht wordt het beloop van activiteiten en participatie en mogelijke voorspellers voor herstel. Daarnaast wordt een nieuwe interventie onderzocht die in de vroege fase na het letsel wordt ingezet om klachten op de lange termijn bij deze doelgroep te voorkomen.

Praktijk deel: uitleg over de interventie in de praktijk. Aan de hand van casuïstiek - met voorbeelden uit de praktijk - wordt inzichtelijk gemaakt hoe de interventie aan deelnemers wordt gegeven en door deelnemers wordt ervaren.

Irene Renaud, neuropsycholoog/PhD student, Maastricht University en Revant Revalidatiecentrum Breda.

Nicole Bovens, ergotherapeut, Revant Revalidatiecentrum Breda.

Samen Nog Beter
  • Locatie

   Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
   Woudenbergseweg 54
   3707 HX Zeist

   Routebeschrijving

   Follow us

  • Onze nieuwsbrief

All for Joomla All for Webmasters